Betingelser og vilkår

Generelle vilkår og betingelser

 

Introduktion

www.feriebolig-spanien.dk. er en del af Spain holiday Online Rentals S.L. (herefter refereret til som “Spain-Holiday”)et spansk anpartsselskab registreret i Registro Mercantil de Málaga, bind 4211, bog 3121, Folio 26, sektion 8, side MA88747, I / A med selskabsregistreringsnummer (CIF) B92802479, med registreret adresse på Paseo Cerrado de Calderón 13, Lokale 41, 29018 Málaga.

Spain-Holiday stiller en hjemmeside til rådighed, hvor ejere eller udlejningsagenter (herefter refereret til som “Ejer”) kan annoncere ferieboliger til leje og igennem hvilken brugere (herefter refereret til som “Gæst”) kan se, søge, sende en forespørgsel eller foretage en reservation på Spain-Holiday.

Spain-Holiday er ikke ejer af eller udlejningsagent for nogen af ferieboligerne på feriebolig-spanien.dk og agerer kun som formidler. Alle lejekontrakter aftales mellem Ejer og Gæst.

 

Vilkår og betingelser for brug af Spain-Holiday

 

1. Personligt brug

Spain-Holiday kan kun bruges til at se, læse, søge, reservere og forhøre sig om ferieboliger opført på Spain-Holiday med det formål at leje en feriebolig via Spain-Holiday eller gennemse medier og læse artikler til rådighed på Spain-Holiday.

Anvendelse af Spain-Holiday til andet formål end reservation af en feriebolig eller gennemse medier og læse artikler til rådighed på Spain-Holiday er strengt forbudt. Indhold såsom artikler, videoer, fotos, beskrivelser, ejeroplysninger mv og software og design på Spain-Holiday er beskyttet af ophavsret. Indhold må kun anvendes til personligt brug. Enhver anden brug, herunder kopiering, men ikke begrænset hertil må ikke foregå uden forudgående skriftlig godkendelse fra Spain-holiday.

 

2. Reservering af en feriebolig på Spain-Holiday

På Spain-Holiday kan Gæsten foretage en reservation af en feriebolig på to forskellige måder og afhængigt af den valgte bolig, vil gæsten kunne betale via bankoverførsel eller kreditkort (Visa eller Mastercard):

  1. Gæsten sender en forespørgsel til Ejeren og laver en reservation direkte hos Ejeren uden, at Spain-Holiday er involveret. Gæsten betaler Ejeren direkte og accepterer Ejerens lejekontrakt.

  2. Gæsten laver en reservation på Spain-Holiday, hvor Spain-Holiday agerer som formidler mellem Gæsten og Ejeren. Gæsten betaler det fulde beløb gennem Spain-Holiday, og Gæsten accepterer samtidig Ejerens lejekontrakt, som præsenteres for Gæsten før en reservation er udført.

De generelle vilkår og betingelser for Spain-Holiday er gældende i begge tilfælde.

Spain-Holiday er ikke ejer, udlejningsagent eller rejsebureau, hvorfor enhver kontrakt, der er indgået for at leje en feriebolig på Spain-Holiday, altid er indgået mellem Gæsten og Ejeren. Deraf følger også, at begge skal være mindst 18 år på dagen, hvor  ferieboligen er annonceret eller reserveret.

 

3. Nøjagtige informationer

Den opdaterede og præcise beskrivelse af ferieboligen, samt priserne, reservationerne og billederne er fuldt ud leveret af boligens ejer. Spain-Holiday.com arbejder konstant på at sikre, at oplysningerne fra boligejeren er sande, nøjagtige og fuldstændige i overensstemmelse med virkeligheden.

Spain-Holiday er derfor ikke ansvarlig for fejl, unøjagtigheder, vildledende fotografier, priser, tilgængelighed, kontaktoplysninger, svig eller krav, som måtte forekomme i de oplysninger, som Ejeren af ferieboligen har oplyst på Spain-Holiday.

Spain-Holiday er en online platform og inspicerer ikke ferieboligerne på deres fysiske placering eller mødes med Ejeren.

 

4. Ansvar

Ved anvendelse af Spain-Holiday angiver, at Gæsten accepterer at fratage Spain-Holiday for ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade i forbindelse med, men ikke begrænset til bedrageri, phishing, enhver overtrædelse af vilkår og betingelser, ulykker, strejker, lock-out eller uoverensstemmelser med Ejeren. Spain-Holiday kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader, Gæsten kan opleve i forbindels med anvendelse af Spain-Holiday eller som følge af ophold i en feriebolig, som  Gæsten har  fundet eller reserveret via Spain-Holiday.

Spain-Holiday er ikke forpligtet til at tilbyde nogen form for tilbagebetaling eller  kompensation for direkte eller indirekte tab som enten en Gæst måtte have lidt i forbindelse med leje af en feriebolig på Spain-Holiday, eller en Ejer måtte have i forbindelse med udlejning af en feriebolig på Spain-Holiday. Spain-Holiday fungerer kun som formidler, hvorfor enhver lejekontrakt er mellem Ejeren og Gæsten og ikke med Spain-Holiday.

Spain-Holiday kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider eller ressourcer. Ved at bruge Spain-Holiday anerkender og accepterer både Gæsten og Ejeren, at Spain-Holiday hverken er ansvarlig for eller hæfter for tilgængeligheden eller nøjagtigheden af sådanne websteder eller ressourcer; ej heller er Spain-Holiday ansvarlig for eller hæfter for indholdet, produkter eller tjenester på eller tilgængelige fra sådanne hjemmesider eller ressourcer. Links til disse hjemmesider eller ressourcer indebærer ikke nogen godkendelse fra Spain-Holiday af hverken sådanne hjemmesider eller ressourcer ej eller af indhold, produkter og tjenester tilgængelige via disse hjemmesider eller ressourcer.

Spain-Holiday kan ikke holdes ansvarlig over for Ejeren for eventuelle svigagtige skader, følgeskader eller indirekte skader, herunder tabt fortjeneste, hvordan end det er sket og under nogen som helst form for ansvar. Ejeren er ansvarlig for eventuelle tab, som  en Gæst kan opleve, hvis Ejerens e-mail-konto er hacket eller på nogen måde skadeligt manipuleret. Hvis Ejeren er offer for svindel eller phishing, eller hvis Ejeren annullerer en reservation, accepterer Ejeren sin forpligtelse til at refundere Gæsten det fulde beløb allerede betalt, eller at tilbyde en matchende feriebolig med matchende lejebetingelser, hvis ikke det er muligt at opfylde den originale lejekontrakt indgået mellem Ejeren og Gæsten.

 

5. Beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred

Ved brug af Spain-Holiday, vil nogle personlige oplysninger blive gemt i vores database. Beskyttelse af personoplysninger og cookies-politik forklares detaljeret i vores politik om privatliv.

 

6. Diverse

Den originale spanske version af vilkår og betingelser, politik om privatliv, annonceringsaftale og lejekontrakt er oversat til andre sprog. Den oversatte version er en hjælp til forståelsen af det spanske dokument og kun vejledende, og ingen rettigheder kan udledes fra de oversatte versioner. I tilfælde af uenighed om indholdet eller fortolkningen af ​​de nævnte dokumenter eller uoverensstemmelser eller afvigelser mellem den spanske version og enhver anden sprogversion af hvilket som helst af de nævnte dokumenter, skal den spanske version i det omfang, det er tilladt ved lov, have forrang og være gældende og dermed afgørende. Disse er de originale og gyldige versioner på spansk; Generales de la Contratación og Política de privacidad og Acuerdo Spain Holiday - Propietario og Acuerdo Propietario-Huésped. De er alle tilgængelige på både Ejerens og Gæsten brugerkonto. Hvis en bestemmelse i enten vilkår og betingelser, annonceringsaftalen og lejekontrakten er eller bliver ugyldig, uden retskraft eller ikke-bindende, gælder det, at de øvrige bestemmelser forbliver gældende.

 

7. Juridisk jurisdiktion

Disse Almindelige Betingelser er underlagt spansk lov. Parterne indgiver til tvistbilæggelse til de kompetente domstole.

Brugere har også adgang til EUs online tvistbilæggelsesplatform

Vilkår og betingelser for Ejere på Spain-Holiday

Ud over de ovenstående vilkår, gælder følgende vilkår for Ejerne.

 

8. Ophavsret

Ejeren garanterer, at han ejer ophavsretten til det fotografiske materiale og tekstmaterialet leveret til Spain-Holiday (i det følgende benævnt "materiale"), eller er godkendt af Ejeren af ophavsretten til at give Spain-Holiday tilladelse til at bruge materialet. Ejeren forstår, at fotografisk materiale eller tekstmateriale fra nogen dele af Spain-Holiday ikke må gengives uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Ejeren giver Spain-Holiday en evig, royalty-fri licens til at bruge materialet til reklameformål.

Ejeren fritager ubetinget Spain-Holiday for ansvar (økonomisk såvel som moralsk) i forbindelse med enhver omkostning, tab eller ansvar  (herunder sagsomkostninger repræsentation), som Spain-Holiday kan pådrage sig ved enhver overtrædelse af ophavsretten ved brug af materialet.

 

9. Design og layout

Spain-Holiday kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for tab eller skade som følge af udformningen af layouts eller ændringer af billeder og tekst, som er indsendt af Ejeren. Spain-Holiday forbeholder sig ret til at bestemme det endelige design og layout af en ferieboligannonce på Spain-Holiday, herunder retten til at redigere tekst og/eller ændre layout og/eller fotografier. Spain-Holiday forbeholder sig også retten til at ændre og redigere tekst, som er indtastet på Ejerens online database.

 

10. Nøjagtigheden af oplysninger

Spain-Holiday forbeholder sig ret til at afvise enhver annonce på enhver af Spain-Holidays hjemmesider, hvor indholdet ikke opfylder minimumskravene, der er angivet af Spain-Holiday.

 

11. Rating System

Spain-Holiday forbeholder sig ret til at implementere et ratingsystem beregnet til gæster, hvor de kan vurdere betingelserne og kvaliteten af ferieboligerne og ejeren. Denne vurdering vil være gratis, og Spain-Holiday er ikke  og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle følger på grund af feedback, kommentarer og forslag fra nogen Gæster.

 

12. Reklame

Spain-Holiday forbeholder sig ret til at indsætte reklamer og meddelelser på sin hjemmeside, hvor disse reklamer og meddelelser kan indeholde alle former for indhold, herunder både andre firmaers produkter og reklamer relateret til andre lignende ferieboliger. Spain-Holiday erklærer, at brugen af denne service er helt vilkårlig, og ejere afkald til fil eventuelle erstatningskrav eller andre klager eller krav vedrørende et annoncere offentliggjort på hjemmesiden.

 

13. Flere ferieboliger

En ferieboligannonce på Spain-Holiday tilhører én bestemt ferieboligs adresse og ikke flere ferieboliger såsom, men ikke begrænset til, en hel bygning og dens boliger eller et boligkvarter.

En ferieboligannonce på Spain-Holiday bør ikke anvendes som eller repræsenterer et eksempel på, blandt andet men ikke begrænset til, lignende ferieboliger eller ferieboliger i samme bygning, område eller boligkvarter, medmindre forudgående tilladelse er givet. Spain-Holiday forbeholder sig retten til at ændre enhver ferieboligannonce, som ikke er i overensstemmelse med denne politik.

 

14. Ophør af en annonce

Hvis Spain-Holiday modtager klager fra gæsterne om en specifik information om Spain-Holiday, som ikke er sandfærdig i forhold til den omtalte feriebolig, eller dens omgivelser, eller hvis Spain-Holiday gentagne gange modtager klager over en Ejer, eller Ejeren har væsentligt misligholdt vilkår og betingelser, eller Ejeren har opført sig med forseelse eller leveret unøjagtige, bedragerisk, forældede eller ufuldstændige oplysninger under registrering af kontoen, eller overtrådt gældende love eller tredjeparts rettigheder, eller hvis Spain-Holiday tror på bona fide, at en sådan handling er rimeligt nødvendigt for at beskytte andre Ejeres ejendom eller Gæster, Spain-Holiday forbeholder sig ret til at fjerne ferieboligen fra hjemmesiden og deaktivere kontoen uden varsel og fastholde betalingen.

Hvis en Ejer forsøger at indtaste uegnet materiale i databasen, eller gentagne gange misbruger onlinesystemet, forbeholder Spain-Holiday sig ret til at afvise enhver ejer eller feriebolig, og  Spain-Holiday er ikke ansvarlig for nogen udgift, denne afvisning måtte  forårsage.

En Ejer kan fjerne sin feriebolig fra Spain-Holiday når som helst. Ejeren skal dog honorere alle nuværende og fremtidige booking aftaler med Gæster. Spain-Holiday tilbyder ikke refusion for ferieboliger, som tages offline af Ejeren eller Spain-Holiday.

 

15. Kontakt

For at opretholde et konstant højt serviceniveau, kræver Spain-Holiday, at alle Ejere skal være til rådighed til at reagere hurtigt på forespørgsler og reservationer via e-mail. Spain-Holiday forbeholder sig ret til at suspendere ferieboligannoncer fra Ejere, der ikke er tilgængelige indenfor 24 timer.

 

16. Eksterne links

Links fra en feriebolig til en anden hjemmeside eller e-mail-adresse anden end Spain-Holidays hjemmeside accepteres kun, hvis et link sendes tilbage til Spain-Holiday fra ejerens hjemmeside, blog eller lignende. Hvis en Ejer tilføjer et link, e-mail-adresse eller firmanavn uden samtykke, re-tilføjer et link, e-mail-adresse eller firmanavn efter fjernelse eller fjerner gengældte links fra deres annonce på Spain-Holiday, forbeholder Spain-Holiday sig ret til at fjerne ferieboligen uden refusion.

 

17. Retningslinjer for betaling

Online kreditkortbetalinger behandles via en tredjeparts betalingsudbyder over en fuldt krypteret SSL sikker linje. Kontant betaling accepteres ikke.

Betalinger gennem Spain-Holiday udføres via tredjepart, en sikker og certificeret betalingsudbyder, og Spain-Holiday gemmer ikke de fulde kreditkortoplysninger, og Spain-Holiday er ikke ansvarlig for fejl eller tab ved betalinger eller pengeoverførsler.

 

18. Regler for refusion af annoncen

Spain-Holiday udbyder en annonceringstjeneste snarere end et fysisk produkt. Ingen prøveperioder tilbydes, ligesom Spain-Holiday heller ikke tilbyder refusion eller kompensation for annoncer, der er udløbet eller ikke-udløbet. Spain-Holiday giver ikke nogen refusion eller erstatning, hvis Ejeren oplever eventuelle tab såsom reservationer, penge, skader eller lignende i forbindelse med enhver reservation af Ejerens feriebolig.

 

19. Ændringer i priser og betingelser

Spain-Holiday forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priser og betingelser for tjenester udbudt af og på Spain-Holiday. Ændringer i priserne vil være gældende straks, og Ejerne får besked via hjemmesiden.

 

20. Dokumentation

I de fleste tilfælde kræver Spain-Holiday, at Ejerne leverer bevis for ejerskab af deres ejendom i form af et skøde, regning eller lignende. Hvis Spain-Holiday ikke modtager tilstrækkelig dokumentation, kan Spain-Holiday afvise godkendelse af Ejer og ferieboligen, og en annonce for ferieboligen på Spain-Holiday vil blive afvist.

 

21. Lovlige ferieboliger

I nogle regioner kræver de spanske myndigheder ved lov, at Ejerne har en licens til at udleje en feriebolig lovligt. I disse regioner, kan Spain-Holiday kun godkende og annoncere en feriebolig, hvis Ejeren præsenterer et gyldigt licensnummer for ferieboligen.

 

22. Yderligere betingelser

På Spain-Holiday kan Ejeren annoncere en feriebolig på forskellige måder. Når Ejeren opretter annoncen,vil Ejeren blive bedt om at acceptere de betingelser, der gælder for den særlige annonceringsformular.

Spain-Holiday forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at ændre hjemmesiden, tjenester eller at ændre disse vilkår, herunder lejeandel - til enhver tid og uden forudgående varsel. Hvis Spain-Holiday ændrer disse vilkår og betingelser, dette vilkår og betingelser, vil disse ændringer blive offentliggjort på feriebolig-spanien.dk. Ved fortsat at benytte sin adgang til eller bruge hjemmesiden eller tjenester, efter Spain-Holiday har sendt en ændring, angiver Ejere og Gæster deres accept af at være bundet af de ændrede vilkår.